شركت هواپیمایی سپهران

نقد و بررسی وبسایت شركت هواپیمایی سپهران
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ 1 سال قبل

نقد و بررسی وبسایت شركت هواپیمایی سپهران

ایرلاین ها، برای ارتباط موثرتر با مشتریان و سایر ذینفعان و ذی مدخلان، نیازمند وبسایتی تخصصی هستند. اهمیت این وبسایت‌ها، تا اندازه‌ای است که حتی بعضی از صاحب نظران؛ وبسایت شرکت‌های هواپیمایی را به نوعی پیشانی آن شرکت دانسته و معتقدند که می‌توان با تحلیل شرایط وبسایت یک ایرلاین، تا حد زیادی در خصوص کارآمدی آن اظهار نظر کرد. با بررسی‌های قبلی صورت گرفته و تشریح استانداردهای لازم در وبسایت ایرلاین‌های داخلی، گزارش حاضر قصد نقد و بررسی وبسایت شركت هواپیمایی سپهران(ساها) را با توجه به داده های مورد اشاره دارد.

اخبار ویژه

آرشیو

اخبار متفرقه

آرشیو

پربازدید

    Sorry, no posts matched your criteria.