نمایندگان مجلس

حجتی وزیر پرکار و بی مدعا
شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ 3 سال قبل

حجتی وزیر پرکار و بی مدعا

وقتی در سال ۱۳۹۲ مدیریت وزارت جهادکشاورزی پس از یک دوره هشت ساله برای بار دوم به مهندس حجتی واگذار شد، طی یاداشتی این وزارت را به شهری تشبیه کردم که مورد تهاجم هسته ای قرار گرفته است!

اخبار ویژه

آرشیو

اخبار متفرقه

آرشیو